Амырга-Моос – Бузурели куштелир

Исполнитель: Амырга-Моос
Название: Бузурели куштелир

Текст песни

Опубликовано: Юния Меньшова

Саарылган хуннун херелдери
Сарыым кыстын коружу
Аяс дээрнин акыр булутары
Амырамнын чаражы
Ырлап чоруур,сеткил хоонумден
Ындыналган аялгалаар
Ырак черде чуректери чыннып
Ынакшылы куштелир

припев:
Бодалдар сеткилден боду чайнап коступ кээп
Чуруттунган ынакшыл чуртталга бооп хула бээр
Ынакшыл кажан-даа ырлаксанчыг апарбас
Бугу черни шывай ап Бузурели куштелир

Сени сактып ырлап бодап чоруур
Сеткилимнин ханызы
Бижитинген состеримден монге
Билдингир бооп артыпкаар
Ындыналган аялгаларынга
Ынакшаанар танцы самнаан
Ырак черде чуректери чыннып
Ынакшылы куштелир

припев
[ Показать весь текст ]
Поделись текстом в соц сетях:

Подпишись на нашу группу

и слушай классную музыку каждый день
Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.