Неизвестен – Тибетская Мантра - Махакала Пуджа

Исполнитель: Неизвестен
Название: Тибетская Мантра - Махакала Пуджа

Текст песни

Опубликовано: Айнура Насипбаева

ОМ МА ДАГ НЁ ЧЮ ТОНГ ПАР ДЖАНГ
ТОНГ ПЕ НГАНГ ЛЕ ЙЭШЭ ЧИ
ЛУГН МЭ ТХЁ ДЖЕ ТЭНГ НЬИ ДУ
ТХЁ ПАР ША НГА ДЮ ЦИ НГА
ЛУНГ МЭ КЁЛ ВЭ ДАМ ЦИГ ПЭ
ДЮ ЦИ РАБ БАР О НЬИ ДЭ
ЙЭ ШЭ ДЮ ЦИ ЧЕН ДРАНГ НЭ
ЙЭР МЭ ОМ ДАНГ А ХУНГ ГИ
ДЖИН ЛАБ ДРИ РО ЦУНГ МЭ ДЖЮР
ЦА ВО КХАН ДРО ЧЁ ЧЁНГ ЦОГ ЧЕН ДРАНГ
ДЮН ДЖИ НАМ КХАР ТРИН ШИН ТИБ ПАР ДЖЮР
ЙИ ДАМ КЮН ДЮ ЦА ВЭ ЛА МА ЧЁ
КЁН ЧОГ КЮН ДЮ ЦА ВЭ ЛА МА ЧЁ
ЧЁ ЧЁНГ КЮН ДЮ ЦА ВЭ ЛА МА ЧЁ
ЧЁ ПАР ЧЁ ЧЁНГ БЭР ДЖИ НА СА ЧЕН
ПАЛ ДЭН ЛХА МО РАНГ ДЖЮНГ ДЖЯЛ МО НИ
ЧЕ ЧАМ КХОР ДАНГ ЧЭ ПА ЧЁ ПАР ДЖИ
ДЖЯЛ ПО НАМ МАНГ ТХЁ СЭ НГАГ ЧИ ДАГ
КХАР НАГ ДОР ДЖЕ ПО ЛА СОГ ПЭ
КАРМАПА ЙИ ТЭН ПА ЧЁНГ НАМ ЛА
САГ МЭ ША НГА ДЮ ЦИ НГА ЧОГ ГИ
ТОР МА ЦА ДЖЕ ПЭН ЦА АМ РИ ТА
ДЗА ГЭ РАК ТЭ ЙЕН ЧАБ ЧЁ ПАР ШЭ
ДЁ ЙЕН НГА ДАНГ САНГ ВЭ ЧЕ ПА ДАНГ
ДЭ КО НА ЙИ КЮН ЗАНГ ЧЁ ПЭ ЧЁ
ЧЁ ЧИ ЧЁНДАГ ЙЕН ТЭН ДЗОГ ПА ДЭ
НЭ ЦЮЛ ДЖИ ШИН ТОГ ПЭ ГО СУМ ДЖИ
ТЁ ПА МА ЛЮ ПА ЙИ ТЁ ПАР ДЖИ
ЧЁ ЛА ДЁН СЁЛ ВА ТАБ ПА НИ
ДАГ СОГ КЮН ЛА ЧОГ ДАНГ ТХЮН МОНГ ГИ
НГЁ ДРУБ ТЭН ТХОГ ДИ ЛА ЦЁЛ ВА ДАНГ
ЧЁ ПАР ЙЭ РИНГ НЭ МЭ ПАЛ ДЖЮР ДЖЕ
ЙИ ЛА САМ ЦЭ КЭ ЧИГ ЦАМ НЬИ ЛА
ДРУБ НЭ КАРМАПА ЙИ ШЭ ПА КЮН
ДАГ ГИ МА ЛЮ НЬУР ДУ ДРУБ ПА ДАНГ
КАРМАПА ЙИ ТЭН ЛА НЁ ДЖЭ НАМ
ДАГ ГИ ТХАЛ ВА ШИН ДУ ЛОГ ПА ЙИ
НЮ ПА ДА ТА НЬИ ДУ ЦАЛ ДУ СОЛ
ДЭ ТАР ЧЁ ТЁ ДЭ ПЭ ГЭ ВА ДЭ
МА ДЖЮР ДРО ВА СЭМ ЧЭН ТХАМ ЧЭ КЮН
ДЗОГ ПЭ САНГЖЕ ГО ПАНГ ТХОБ ЧИР НГО
[ Показать весь текст ]
Поделись текстом в соц сетях:

Подпишись на нашу группу

и слушай классную музыку каждый день
Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.