Ника & Игорь Чактар – Ынакшылда дурум чок (New-2010)

Исполнитель: Ника & Игорь Чактар
Название: Ынакшылда дурум чок (New-2010)

Текст песни

Опубликовано: Тимур Ветров

Ортээ улуг ортемчейнин
Оорушкузу чуу дэл ам
Оннук болуп чораан бистер озуп келгеш оскерлип
Салым хуунун салгап калбаан
Базым санай меге, шын
Чуузунге ам бузурээр
Чурээм мени чагдатпас дыр
Ол бо дижип чоруур эвес
Чуртталгада дурум чок
Олуг болгаш корбедим
Оорлуг болгаш тогбаадым
Чугаа сооту ковудетпейн
Ужур чуве чогум бо
Амыдырал аайы биле
Чурээм хоокуй эшти тыпты

Далай ышкаш ынакшылдын
дамдылары 2бистер
Октаргай дег ынакшылдын
Оду чайнаан сылдыстары бис
Припев:
Карангыда даа бодаар мен
Чырык хундус даа дужээр мен сени
Ынакшылда уе чок
Берге даа бол белен даа бол
Бистер домей кады чоруур бис
Ынакшылда дурум чок

Бурганга даа бузуревес
Эким эвээш багым ковей
Эжимге бир идегепкеш
Турегделди элээн кордум
Болган чуве болду, болуушкунда туннел бар
Бойдус сеткил оттуп келген
Бурган база черле бар дыр
Кылып чораан багым дээштин
Кеземчелиг хилинчекти
Кежимге мен коруп
Кежик чолду тып алдым
Кандыг чоруп тур сен диве
Кайгамчыктыг эки ле
Таанда ла диве даан
Таринанын кужу дыр
[ Показать весь текст ]
Поделись текстом в соц сетях:

Подпишись на нашу группу

и слушай классную музыку каждый день
Права на тексты песен, а также их переводы принадлежат их авторам. Все тексты и их переводы представлены исключительно для ознакомления.